Indexácia personálneho poistenia

Trh nehnuteľností dlhodobo patrí medzi trhy s vysokým tempom nárastu cien. Vzhľadom na cenový nárast je preto veľmi dôležité, aby poistné sumy vášho poistenia zodpovedali aktuálnym hodnotám poistených nehnuteľností. Na tieto účely slúži indexácia, ktorá má zabezpečiť, aby nedochádzalo v rámci jednotlivých zmlúv k podpoisteniu. Čo si však máme pod indexáciou predstaviť a pre koho je určená?

Indexácia predstavuje navýšenie poistnej sumy z dôvodu navýšenia aktuálnej hodnoty poistenej nehnuteľnosti vplyvom nárastu cien stavebných prác a materiálov.

stav_prcepng

stav_matpng

stav_vyvojpng

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa hodnota vášho majetku pravdepodobne zvýšila, čím sa aktuálne poistné sumy mohli stať nedostatočnými. Je preto dôležité udržiavať podmienky poistenia aktuálne a prispôsobovať poistné zmluvy súčasným trhovým podmienkam. V opačnom prípade by ste sa mohli vystaviť podpoisteniu, čo by znamenalo krátenie poistného plnenia v prípade poistnej udalosti.

V najbližšom období budem aj ja vybraných klientov individuálne informovať o potrebe prehodnotenia aktuálneho poistenia. Pokiaľ máte aj vy pocit, že poistná suma vašej poistky nezodpovedá súčasnej cene nehnuteľnosti, neváhajte sa na mňa obrátiť. Čo je pozitívne: cena poistenia sa nebude navyšovať priamoúmerne, nakoľko mojim klientom budú poskytnuté zľavy na poistnom. Klienti tak získajú plnohodnotné krytie pri nižšom náraste ceny poistenia.