Martin Klinko

Predstavenie


Vitajte na mojej webovej stránke. Už dve dekády pre Vás zabezpečujem kompletné služby v oblasti poistenia.

Vízia

Na začiatku tu bola vízia pracovať na niečom, čo bude odrazom mojej snahy o lepší výsledok a zanechanie zmeny. Išiel som cestou nezávislosti v snahe priniesť do poisťovníctva kvalitatívne odlišný prístup a vysokú úroveň profesionality. Zameral som sa na vytváranie pridanej hodnoty pre klientov a budovanie dlhodobých vzťahov.

2003-2009

Dostal príležitosť učiť sa v zázemí jednej z najstarších finančných skupín na svete. Pôsobenie v skupine top obchodníkov Generali Poisťovne mi prinieslo skúsenosti a poznatky, čo treba robiť v obore lepšie. Mal som v starostlivosti univerzálnu klientelu osôb, korporátnu klientelu a bol som špecialista bankopoistenia pre klientov VÚB BANKY.


2009 - súčasnosť

Vývoj na trhu, silnejúca konkurencia a snaha vyhovieť náročným smerovala k osamostatneniu. S podporou tímu Agentúra Zimný, s.r.o. spolupracujem s viacerými poisťovňami. Tento druh spolupráce prináša stále viac potrebnú flexibilitu, nezávislosť a široké možnosti pri výbere vhodných poistných a finančných riešení.