Rizikový začiatok roka: úrazy na školách každý rok pribúdajú

Začiatok školského roka prináša rodičom vždy starosti navyše, a to nielen s nákupom školských potrieb pre školopovinné deti. Podľa štatistických údajov sa totiž v škole stane v priemere každý štvrtý úraz.

Rizikový začiatok roka

Úrazovosť na školách sa podľa databázy Úrazovosť detí, žiakov a študentov ministerstva školstva každým rokom zvyšuje s výnimkou pandemických rokov. Aktuálne dosahuje viac ako 11 000 úrazov detí a mladistvých ročne. Najviac úrazov sa pritom podľa štatistík udeje práve na začiatku a na konci roka. Dôvodom je pravdepodobne teplé a slnečné počasie, ktoré umožňuje tráviť viac času pri školských a mimoškolských aktivitách v exteriéri.

Najčastejšie prsty rúk

Na školách sa pravidelne stretávame s drobnými či väčšími zraneniami. Medzi najčastejšie úrazy detí na školách patria zlomeniny, ktoré sú zodpovedné za približne polovicu úrazov. Početné sú aj vyvrtnutia členku alebo kolena, ale tiež narazenie a pomliaždenie prstov rúk a úrazy hlavy. Až v 37 % prípadov mali deti následkom úrazu poranené prsty na rukách alebo ich články. Pričom pravá strana tela je na úrazy náchylnejšia.

Vedú základné školy

Najohrozenejšou vekovou kategóriou sú podľa databázy Úrazovosť detí, žiakov a študentov deti vo veku od 6 do 14 rokov, teda žiaci základných škôl. Na základných školách dôjde v priemere až k 85 % úrazov. Na stredné školy pripadá 11 % a na materské iba 1 %. Zvyšné úrazy sa udejú v ostatných školských a výchovných zariadeniach.

Pády aj štuchance

Až 81 % úrazov je spôsobených následkom pádu. Vo väčšine prípadov ide našťastie o ľahšie poranenia, výnimkou však nie sú aj situácie, kedy dieťa v dôsledku úrazu skončí aj v nemocnici. Najčastejším dôvodom hospitalizácií je pritom otras mozgu, vnútorné poranenia, komplikované zlomeniny a popáleniny.

Častejšie chlapci

Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že úraz sa stáva chlapcom omnoho častejšie než dievčatám. Na jedno zranené dievča dokonca priemerne pripadnú až dvaja zranení chlapci. Podobné dáta má aj ministerstvo školstva, ktoré v školskom roku 2021/2022 zaznamenalo 11 381 úrazov, z toho sa 57 % stalo chlapcom a 43 % dievčatám.

Na telesnej aj cez prestávku

K úrazom dochádza počas mimoškolských aktivít, ako je školský výlet či škola v prírode, kedy deti venujú menšiu pozornosť svojej bezpečnosti. Ale rovnako aj v školách pri nedodržiavaní školského poriadku, či rôznych šarvátkach medzi deťmi počas prestávok. „V hláseniach zo školských úrazových poistiek často vidím prípady, keď spolužiak strčil do spolužiaka, ten stratil rovnováhu, udrel sa hlavou do stoličky a tým si vyrazil zub, rozťal čelo alebo nešťastne spadol na ruku, čím si ju dieťa zlomilo. Inou kategóriou sú zasa úrazy počas telesnej výchovy, keď dieťa pri zle zachytenej prihrávke na basketbale si zlomilo prst alebo malo otras mozgu následkom úderu lopty do hlavy pri vybíjanej.“

Postarajte sa o to najdôležitejšie

Úrazom v škole sa napriek opatrnosti a snahe učiteľov niekedy nedá vyhnúť. Preto by rodičia nemali nechávať nič na náhodu a pre svoje deti uzavrieť kvalitné detské životné poistenie.

Okrem komplexného úrazového poistenia s krytím trvalých následkov úrazu s progresiou až 1 000 % či prémiovej ochrany s odškodným až do 50 000 eur v prípade mimoriadne vážnych úrazov s trvalými následkami môžete pre dieťa uzavrieť aj poistenie detských závažných ochorení s poistným plnením do 320 %.

Teraz s výhodným bonusom v Generali

V Generali Poisťovni môžete aktuálne získať aj výhodný bonus v podobe poistného plnenia navyše. Stačí, ak si uzatvoríte poistenie pre deti v termíne od 7. septembra do 8. decembra 2023, a ak sa stane vášmu dieťaťu úraz počas školského vyučovania, školy v prírode, školského výletu alebo inej, školou organizovanej aktivity, získa poistné plnenie nad rámec bežného krytia. Bonusové plnenie sa vzťahuje na poistenie zlomenín kostí, popálenín a poranení po napadnutí zvieraťom a tiež pri hospitalizácii.

Rád Vám pomôžem s výberom vhodného detského rizikového životného poistenia. Nezáväznú ponuku získate tu.